Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
 -  архів
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 


Органи управління Кредитної спілки «Агро-Кредит» з 18.12.2020

 

Спостережна рада

1.

Нємцев Сергій Миколайович

Голова Спостережної ради

2

Іващенко Сергій Вікторович

Заступник Голови Спостережної ради

2.

Махотя Наталія Іванівна

Секретар Спостережної ради

4.

Козакова Ольга Анатоліївна

Член Спостережної ради

5.

Дворядкіна Ольга Вікторівна

Член Спостережної ради

Правління

1.

Правенька Світлана Володимирівна;

Голова Правління

2.

Коломацький Володимир Петрович

Заступник голови Правління

3.

Мінаєва Олена Володимирівна

Секретар Правління/ головний бухгалтер

Кредитний комітет

1.

Правенький Володимир Валентинович

Голова Кредитного  комітету  

2.

Правенька Світлана Володимирівна

Заступник голови Кредитного  комітету

3.

Половинко  Ольга Миколаївна

Секретар Кредитного  комітету

4.

Коломацький Володимир Петрович

Член Кредитного  комітету

5.

Мінаєва Олена Володимирівна

Член Кредитного  комітету

Ревізійна комісія

1.

Ліннікова Марина Володимирівна

Голова Ревізійної комісії

2.

Живага Наталія Богданівна

Заступник голови   Ревізійної комісії

3.

Фесенко Микола Миколайович

Секретар Ревізійної комісії Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України