Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 


УМОВИ ЧЛЕНСТВА

Членами кредитної спілки «Агро-Кредит», можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Луганської  області, мають повну, цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Порядок набуття членства у  кредитній спілці:

1.Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви за рішенням правління кредитної спілки.

2.Особа стає членом кредитної спілки за умови:

   - відповідності ознаці членства;

   - подання заяви про вступ до кредитної спілки;

  -  рішення правління про прийом особи до кредитної спілки;

  - сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.

Розмір  вступного внеску складає - 31,00 грн.,  обов'язкового пайового внеску – 9,00 грн. 

3. Сплата вступного та обов'язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття правлінням  рішення про вступ до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі.

     

  

Щоб отримати кредит в кредитній спілці «Агро-Кредит»

Потрібно надати такі документи:
- Бути членом КС ,чи вступити до кредитної спілки
- Довідка про заробітну плату за останні 6 місяців
- Ксерокопія паспорту
- Ксерокопія ідентифікаційного коду


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України