Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 

ОГОЛОШЕННЯ

про роботу під час карантину

 

Шановні члени Кредитної спілки «Агро-Кредит»!


 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» рекомендуємо вам перейти на дистанційний зв'язок з кредитною спілкою «Агро-Кредит» через наступні канали віддаленої комунікації:


Телефон міжміський:   (06461) 2-01-84

Мобільний телефон:   +3 8 050 348 97 85

Viber (месенджер та відео зв’язок ):  +3 8 050 348 97 85

Електронна пошта:    agro-credit@ukr.net


 
На період карантину рекомендуємо перейти на безготівкові розрахунки через онлайн сервіси: «Приват24», «Ощад 24/7» та інші.

Реквізити для сплати:
 

 
1) Отримувач: КС «Агро-Кредит»
 р /р UA653047950000026001397367001 (в ЛФ АТ КБ «Приватбанк»)
 Код ЄДРПОУ 25991730
 Призначення платежу: Платіж за кредитним договором №___, від ___р., (прізвище, ім’я, по-батькові - позичальника)


 
2) Отримувач: КС «Агро-Кредит»
 р /р UA283046650000026501301012574 (в АТ «Ощадбанк»)
 Код ЄДРПОУ 25991730
 Призначення платежу: Платіж за кредитним договором №___, від ___р., (прізвище, ім’я, по-батькові - позичальника)

 

                                                                                            02 квітня 2020р.

 


Кредитна Спілка «Агро-Кредит» 

код ЄДРПОУ 25991730
 код території КОАТУУ 4425110100
 
Місцезнаходження: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, вул., Миру, буд.11, кв. 5. 

Режим роботи КС «Агро-Кредит»:  

Понеділок з    -  з 8,00 до 17,00
Вівторок         -  з 8,00 до 17,00
Середа            -  з 8,00 до 17,00
Четвер            -  з 8,00 до 17,00
П’ятниця        -  з 8,00 до 17,00
Субота            -   вихідний
Неділя             -   вихідний
Без перерви 

 Контактні телефони: тел.(06461) 2-01-84, факс (06461) 2-49-69 

e-mail:   agro-credit(at)ukr.net

Розрахунковий рахунок: 26001397367001 в ЛФ ПАТ КБ «Приватбанк»  м. Старобільськ МФО 304795

розрахунковий рахунок за стандартом ІBAN - UA653047950000026001397367001

 

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

Кредитною спілкою у строки, визначені Податковим кодексом України, для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку на доходи фізичних осіб та військового збору нарахованого за ставкою, визначеною Податковим кодексом України із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми внесків (вкладів) на депозитні рахунки   членів кредитної спілки. 

Відомості про відокремлені підрозділи - відокремлених підрозділів не має 
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

 

Згідно частини першої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, мають повну цивільну дієздатність. Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Згідно абзацу четвертого частини другої статті 7 Закону України „Про кредитні спілки” ознака членства у кредитній спілці обов’язково зазначається у статуті кредитної спілки. Згідно підрозділу 6 Статуту Кредитної спілки „Агро-Кредит” членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Луганської області, що мають повну цивільну дієздатність.


Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:
Національний  банк України ( НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України